Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun

Osov 93

267 25 Osov

 

 

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

pro školní rok 2017/2018

od 1. 9.2017

 

1.     Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem Osov.

2.     Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem Osov.

3.     Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem mimo školský obvod stanovený Obecním úřadem Osov.

4.     Děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku, s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem Osov.

5.     Děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 2 let věku, s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem Osov.

6.     Ostatní řazení podle věku

 

Do školského obvodu stanoveného Obecním úřadem Osov patří:

Osov, Osovec, Lážovice, Nové Dvory, Skřipel, Velký a Malý Chlumec, Vižina Podbrdy a Nesvačily.

 

 

V Osově, dne 27. 3.2017                                     

                                                                                        Mgr. Jarmila Hanousková

                                                                                        ředitelka ZŠ a MŠ Osov

 

 

                       

                                                                                          Jitka Karmazínová

                                                                                          vedoucí učitelka v MŠ

 kritéria.doc 


Kontakt

ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun

Mateřská škola Osov
Osov 93
267 25

311 584 281

Sovičky - 720 546 016