REŽIM DNE

SLUNÍČKA

 

6.15 – 8.15      volné hry dětí, řízené hry učitelkou, individuální péče, logopedické chvilky

 

8.15 – 8.35      ranní cvičení – zdravotní cviky, jedenkrát týdně na nářadí, pohybové hry, průběžně otužování

 

8.35 – 8.45      hygiena – upevňování a rozvoj sebeobsluhy

 

8.45 – 9.05      dopolední svačina – čistota při jídle, sebeobsluha, samostatnost

 

9.05 – 9.45      dopolední činnosti dětí – zaměřené na celkový rozvoj, řízené učitelkou

 

9.45 – 11.45     pobyt venku – sportovní vyžití a volné hry na zahradě, tematické vycházky po okolí

 

11.45 – 12.15   oběd – upevňování správného stolování, zacházení s příborem

 

12.15 – 12.45   hygiena, čistění zubů -  upevňování a rozvoj sebeobsluhy

 

12.45 – 14.15   četba pohádky, odpočinek a spánek na lehátku, – u předškolních dětí lze zkrátit dobu pobytu na lehátku – klidové činnosti u stolků

 

14.15 – 14.25   hygiena, česání vlasů - – upevňování a rozvoj sebeobsluhy

 

14.25 – 14.45   odpolední svačina - – čistota při jídle, sebeobsluha, samostatnost

 

14.45 – 16.30   odpolední zábavné činnosti – rozvoj čtenářské gramotnosti a paměti (vyprávění čtené pohádky), individuální péče, činnosti řízené učitelkou, hry dle přání dětí ve třídě, nebo na zahradě MŠ

 

SOVIČKY

 

·        6,15 - 8,00   HRY DLE VÝBĚRU DĚTÍ, INDIVIDUÁLNÍ PÉČE

·        8,00 - 8,20    RANNÍ KRUH, LOGOPEDICKÉ CVIČENÍ, HRY

·        8,20 - 8,40    RANNÍ CVIČENÍ – POHYBOVÉ HRY, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

·        8,40 - 9,00    HYGIENA, SVAČINA

·        9,00 - 9,20    ROZUMOVÁ VÝCHOVA, LOGICKÉ MYŠLENÍ, HRY,                                                      PŘEDMATEMATICKÁ A PŘEDČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA, GRAFOMOTORIKA

·        9,20 - 9,35    ČINNOSTI DLE VOLBY DĚTÍ

·        9,35 - 9,50    VV, PV, HV, DRAMATICKÁ A TANEČNÍ VÝCHOVA

·        9,50 - 11,50  POBYT VENKU

·        11,50 - 12,30  HYGIENA, OBĚD, PŘÍPRAVA NA ODPOČINEK

·        12,30 -13,30   SPOLEČNÁ ČETBA, ODPOČINEK NA LEHÁTKU,RELAXACE

·        13,30 - 14,00  HYGIENA, ČINNOSTI DLE VOLBY DĚTÍ

·        14,00 - 14,30  DIDAKTICKY CÍLENÉ ČINNOSTI VE SKUPINÁCH

·        14,30 - 14,50   HYGIENA, SVAČINA, VOLNÉ HRY

·        14,50 - 16,30   PŘECHOD DO HLAVNÍ BUDOVY MŠ, HRY DLE PŘÁNÍ DĚTÍ VE TŘÍDĚ,                                NEBO NA ZAHRADĚ MŠ

·        REŽIM DNE NENÍ NEMĚNNÝ, PŘIZPŮSOBUJE SE POTŘEBÁM DĚTÍ , MOMENTÁLNÍ SITUACI A PODMÍNKÁM ŠKOLY.     

 

 

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun

Mateřská škola Osov
Osov 93
267 25

311 584 281

Sovičky - 720 546 016