Novinky

 

INFORMACE PRO RODIČE

Podle novely školského zákona platí pro děti, které dovrší do konce srpna věku 5 let povinné předškolní vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 4 souvislé hodiny denně a to od 8 do 12 hodin.

Tato povinnost není dána ve dnech školních prázdnin.

Omlouvání dítěte zákonným zástupcem je písemné do omluvného listu.

Nenadálá absence (např. nemoc) - omluvit dítě (osobně, telefonicky, SMS, e-mailem) třídní učitelce do 48 hod.Po ukončení nepřítomnosti dítěte písemně zdůvodnit do omluvného listu.

Předem známá absence (např.  dovolená..) –je nutná písemná žádost zákonných zástupců z předškolního vzdělávání.

Děti musí být v MŠ do 8 hodin, nahlašujeme svačiny a obědy do š. jídelny.

Vzdělávání probíhá v souladu se ŠVP a je přizpůsobováno individuálním potřebám dětí.

Pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ 1krát týdně v pátek od 8 hodin.


Kontakt

ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun

Mateřská škola Osov
Osov 93
267 25

311 584 281

Sovičky - 720 546 016