Oznámení o zdražování stravného

 
 

AKTUALIZOVANÉ Výsledky rozhodnutí o přijetí 

Registrační 

číslo 

uchazeče:        Výsledek řízení:

1
STAŽENÍ ŽÁDOSTI
2
nepřijat/a
3
přijat/a
4
přijat/a
5
nepřijat/a
6
nepřijat/a
7
přijat/a
8
nepřijat/a
9
PŘIJAT/A
10
přijat/a
11
přijat/a
12
přijat/a
13
přijat/a
14
nepřijat/a
15
přijat/a
16
nepřijat/a
17
přijat/a
18
přijat/a
19
nepřijat/a
20
nepřijat/a
21
přijat/a
22
přijat/a
23
nepřijat/a
24
přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli i přes kladné vyřízení Vaší žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Osov tohoto rozhodnutí nevyužít, dejte prosím neprodleně vědět na tel. č. 311 584 281. Uvolněná místa budou postoupena dalším uchazečům podle výsledků zápisu.

Zákonní zástupci přijatých uchazečů si do konce měsíce května vyzvednou ve školce formuláře, které budou vyplněné odevzdávat nejpozději v den nástupu do MŠ.

   Děkuji

Jitka Karmazínová

vedoucí učitelka MŠ Osov

 

 

PROVOZ MŠ OSOV O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

 

Letní provoz MŠ Osov :

            1. 7. -12. 7.2019

– spojen v budově Osov 91 – Sluníčka

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky neplatí.

 

Od 15. 7. je mateřská škola uzavřena z důvodu čerpání dovolené pedagogických pracovníků.

Provoz bude zahájen 2. 9.2019

 

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.        

 projekt - šablony.docx 

 
 
     

Pozvánka Nejsme na to sami - grafomotorika.doc 

Pozvánka Nejsme na to sami - pozornost.doc 

Pozvánka Grafomotorika.doc 

Pozvánka logopedie.doc 

 
 
 

 

 

 

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

MŠ Osov je venkovská školka, která se nachází v krásném prostředí, proto je naší filosofií zejména vést děti k lásce k přírodě, respektu, zdravému sebevědomí a umění vzájemně si pomáhat.

   Mateřská škola Osov je dvoutřídní. Jedna třída (Sluníčka) s kapacitou 28 dětí se nachází v budově na adrese Osov 91 a druhá (Sovičky) s kapacitou 16 dětí na odloučeném pracovišti Osov 2. V méně početné třídě jsou umisťovány předškolní a starší děti. Obě budovy se nachází na nefrekventovaných ulicích, proto je zde klid a bezpečno. Okolo hlavní MŠ se rozkládá velká zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybové aktivity.

  MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu Každý den s kamarádem.

 Našim cílem je pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů.

 Spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, organizujeme akce s rodiči např.: Průzkum grafomotorických dovedností a pozornosti u předškolních dětí, logopedickou depistáž.

 

     

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun

Mateřská škola Osov
Osov 93
267 25

311 584 281

Sovičky - 720 546 016
Kontaktujte nás

Odkazy

ZŠ Osov

11.04.2014 13:10
https://zs.osov.txt.cz/

—————