VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!
 
 

 

        Školka Osov

 

      

 

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

 

25.10. ve 13.hod.se ve třídě u Sluníček uskuteční vyšetření řeči,                                               které provede pí. Iva Matějková ze  speciální logopedické poradny.

Kdo z rodičů bude mít zájem o toto vyšetření, hlaste zájem u své pí. učitelky.

Cena vyšetření 50,- Kč.

Vyšetření trvá cca 10 min.

Účast rodičů není nutná, ale vhodná! 

Podle zájmu, vytvoříme časový rozvrh.

 

 

 

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

MŠ Osov je venkovská školka, která se nachází v krásném prostředí, proto je naší filosofií zejména vést děti k lásce k přírodě, respektu, zdravému sebevědomí a umění vzájemně si pomáhat.

   

        Mateřská škola Osov je dvoutřídní. Jedna třída (Sluníčka) s kapacitou 28 dětí se nachází v budově na adrese Osov 91 a druhá (Sovičky) s kapacitou 16 dětí na odloučeném pracovišti Osov 2. V méně početné třídě jsou umisťovány předškolní a starší děti. Obě budovy se nachází na nefrekventovaných ulicích, proto je zde klid a bezpečno. Okolo hlavní MŠ se rozkládá velká zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybové aktivity.

        MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu Každý den s kamarádem.

        Našim cílem je pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů.

        Spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, organizujeme akce s rodiči např.: Průzkum grafomotorických dovedností a pozornosti u předškolních dětí, logopedickou depistáž.

 

     

 


Webnode

Kontakt

ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun

Mateřská škola Osov
Osov 93
267 25

311 584 281

Sovičky - 720 546 016
Kontaktujte nás

Odkazy

ZŠ Osov

11.04.2014 13:10
http://zs.osov.txt.cz/

—————