Informační schůzka pro rodiče proběhne 30. 8.2017 v budově MŠ Osov čp. 91 od 15,00 hodin.

Program:

-          rozdělení dětí do tříd

-          specifikace provozu ve třídě Soviček – předškolní děti s povinnou docházkou

-          řády mateřské školy – provozní, školní, vyhláška na úplatu, ŠVP

-          ZMĚNY oproti loňskému školnímu roku 

 

PRÁZDNINOVÝ
PROVOZ

Pondělí  3. 7. -  pátek 14. 7.2017 
-  třídy budou spojené u Sluníček.

Nový školní rok bude zahájen v pátek 1.9.2017.

V době od 15. 7. do 31. 8. 2017 bude Mateřská škola uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

 

 

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

MŠ Osov je venkovská školka, která se nachází v krásném prostředí, proto je naší filosofií zejména vést děti k lásce k přírodě, respektu, zdravému sebevědomí a umění vzájemně si pomáhat.

   Mateřská škola Osov je dvoutřídní. Jedna třída (Sluníčka) s kapacitou 28 dětí se nachází v budově na adrese Osov 91 a druhá (Sovičky) s kapacitou 16 dětí na odloučeném pracovišti Osov 2. V méně početné třídě jsou umisťovány předškolní a starší děti. Obě budovy se nachází na nefrekventovaných ulicích, proto je zde klid a bezpečno. Okolo hlavní MŠ se rozkládá velká zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybové aktivity.

  MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu Každý den s kamarádem.

 Našim cílem je pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů.

 Spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, organizujeme akce s rodiči např.: Průzkum grafomotorických dovedností a pozornosti u předškolních dětí, logopedickou depistáž.

 

     

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun

Mateřská škola Osov
Osov 93
267 25

311 584 281

Sovičky - 720 546 016
Kontaktujte nás

Odkazy

ZŠ Osov

11.04.2014 13:10
http://zs.osov.txt.cz/

—————