INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 30. 8.2016 OD 14,30 V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY OSOV 91.
SCHŮZKA BUDE PRO OBĚ TŘÍDY SPOLEČNĚ.
ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD SE DOZVÍTE NA SCHŮZCE A OD 30. 8. I NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ OSOV.
ZÁSTUPCI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SI PROSÍM PŘINESTE HOTOVOST NA ZAPLACENÍ ZÁLOHY NA STRAVNÉ 800,- KČ A VYPLNĚNOU DOKUMENTACI.
 
DĚKUJEME A PŘEJEME HEZKÝ ZBYTEK PRÁZDNIN.
 
 
 

rozdělení do tříd.doc (35840)

 
 

 

Školka Osov

 

 

 

      

 

 

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

MŠ Osov je venkovská školka, která se nachází v krásném prostředí, proto je naší filosofií zejména vést děti k lásce k přírodě, respektu, zdravému sebevědomí a umění vzájemně si pomáhat.

   

        Mateřská škola Osov je dvoutřídní. Jedna třída (Sluníčka) s kapacitou 28 dětí se nachází v budově na adrese Osov 91 a druhá (Sovičky) s kapacitou 16 dětí na odloučeném pracovišti Osov 2. V méně početné třídě jsou umisťovány předškolní a starší děti. Obě budovy se nachází na nefrekventovaných ulicích, proto je zde klid a bezpečno. Okolo hlavní MŠ se rozkládá velká zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybové aktivity.

        MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu Každý den s kamarádem.

        Našim cílem je pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních a specifických zvláštností a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů.

        Spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, organizujeme akce s rodiči např.: Průzkum grafomotorických dovedností a pozornosti u předškolních dětí, logopedickou depistáž.

 

     

 


Webnode

Kontakt

ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun

Mateřská škola Osov
Osov 93
267 25

311 584 281

Sovičky - 720 546 016
Kontaktujte nás

Odkazy

ZŠ Osov

11.04.2014 13:10
http://zs.osov.txt.cz/

—————